Africké fialky chiméry (mladé rastliny)

Kód:   Zoznam prebytkov na predaj k 06.06.2018:
Балчуг Одиссей
Fay's Rachel
Rob's Lucky Charm
Rob's Lucky Penny
Pony Ride
Vertigo

Лесной Царь
Оленька
Сказка Странствий

DS-Лунная Дорожка

Earl and Joyce
Friesta Time (chiméra)
Ford's Pinwheel
Harmony's Little Stinker
Harmony's Surprise
Princess K'Rei
Rebel's Astro Spinner

e-mail
Facebook