Lyon's Sassy Sadie

Kód:   lyon's sassy sadie
Popis odrody:
Farba kvetov: ružová
Forma kvetov: semidouble
Forma kvetov: sirôtka (pansy)
Typ sfarbenia kvetov: kvety s okrajom
Typ listov: jednoduchý (plain)
Typ ruźice: štandard (standard)
Šľahtiteľ: LLG/Sorano