Dem-Magneto

sk:   Dem-Magneto
Popis odrody:
Farba kvetov: fialová
Šľahtiteľ: D. Demčenko