LE-Polina Viardo (ЛЕ-Полина Виардо)

sk:   LE-Polina Viardo
Popis odrody:
Farba kvetov: červená
Forma kvetov: semidouble
Typ sfarbenia kvetov: kvety s lemom
Typ listov: jednoduchý (plain)
Typ ruźice: štandard (standard)
Šľahtiteľ: E. Lebeckaja
Slovenská transkripcia: LE-Polina Viardo