LE-Zoloto Nibelungov (ЛЕ-Золото Нибелунгов)

sk:   187
Popis odrody:
Farba kvetov: žltá
Forma kvetov: plnokvetý (double)
Typ sfarbenia kvetov: kvety s lemom
Typ listov: jednoduchý (plain)
Typ ruźice: štandard (standard)
Šľahtiteľ: E. Lebeckaja
Slovenská transkripcia: LE-Zoloto Nibelungov